Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΓΓΑ

Το «σκάνδαλο» των αποσπάσεων
Το άρθρο 75  παρ.2 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/τ. Α’/10.10.2002)  αναφέρει: «Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση».

Με βάση αυτό το νόμο, γίνονται από το 2002 αποσπάσεις στις αθλητικές Ομοσπονδίες μόνιμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής. Μόνο που ορισμένες Ομοσπονδίες άρχισαν να εκμεταλλεύονται τις διατάξεις του νόμου και να παίρνουν αποσπάσεις για στρατιές μόνιμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, τους οποίους «βάφτιζαν» Ομοσπονδιακούς προπονητές και τεχνικούς συμβούλους χωρίς ουσιαστικά να είναι.

Έτσι βρέθηκε η Ο.Χ.Ε. (Ομοσπονδία Χάντμπολ) το 2016-17 να έχει 20+2 μόνιμους εκπαιδευτικούς Φ.Α. (14 τεχνικούς συμβούλους ανάπτυξης και 6 Ομοσπονδιακούς προπονητές, χωρίς κανένας να είναι  προπονητής στην ομάδα για την οποία ήταν δηλωμένος ως ομοσπονδιακός),  +2 τεχνικούς συμβούλους στην Ε.Ο.ΜΟ.Π. (Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου), η Ε.Ο.Π. (Ομοσπονδία Ποδηλασίας) να αποσπά έναν πρώην βουλευτή (Χ. Αηδόνη) ως επιστημονικό σύμβουλο (!), η Ομοσπονδία μπάσκετ (Ε.Ο.Κ.) να αποσπά επαγγελματίες προπονητές που εργάζονται όλο το χρόνο σε σύλλογο, ενώ υπήρχε ρητή απαγόρευση από το πλαίσιο που καθόριζε η ΓΓΑ για υποβολή αιτήματος απόσπασης (Διαύγεια, 6Φ164653ΠΣ-Χ6Α)

Ακολουθώντας τα χνάρια άλλων Ομοσπονδιών και πάντα σε βάρος του Ελληνικού κράτους, η διοίκηση Καραμπέτσου, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, προτείνει προς απόσπαση 22 Κ.Φ.Α., ορισμένοι εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με την Ομοσπονδία και με τον Αθλητισμό των Εθνικών ομάδων και δεν έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να σταθούν ως Ομοσπονδιακοί προπονητές ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Η ελαφρότητα με την οποία ο Mr 1.000.000€ αντιμετωπίζει τη διαδικασία των αποσπάσεων δείχνει αφενός την καθεστωτική νοοτροπία που τόσο γρήγορα ανέπτυξε και αφετέρου την χλεύη προς τους νόμους του Ελληνικού κράτους, αφού θα πρέπει να δηλώσει ως Ομοσπονδιακούς προπονητές ή τεχνικούς συμβούλους 22 Κ.Φ.Α. κάποιοι εκ των οποίων ή δεν έχουν ειδικότητα βόλεϊ ή δεν έχουν προπονήσει ποτέ ομάδα.

Πως έχει διαμορφώσει το προπονητικό οργανόγραμμα η Ε.Ο.ΠΕ. ώστε να εντάξει, να δώσει ρόλους και αρμοδιότητες, να απασχολήσει, να ελέγξει, να αξιολογήσει τη δραστηριότητα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών Φ.Α.;

Ποιος θα δώσει τεχνικές κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς Φ.Α., όταν η κορυφή του οργανογράμματος (Ομοσπονδιακοί προπονητές Ανδρών Γυναικών) είναι part-time και οι συμβατικές υποχρεώσεις τους λήγουν τον Αύγουστο;

Ο κ. Περόπουλος θα αποσπασθεί ως Ομοσπονδιακός προπονητής ή ως Τεχνικός σύμβουλος;

Μπορεί η Ομοσπονδία να αποσπά εν ενεργεία αθλητές;

Μπορεί να αποσπά μόνιμους εκπαιδευτικούς Φ.Α. οι οποίοι δεν έχουν ειδικότητα Βόλεϊ;

Δικαιούται ηθικά η Ομοσπονδία να απονέμει τον τίτλο του ομοσπονδιακού προπονητή σε εκπαιδευτικούς Φ.Α. που δεν έχουν ποτέ προπονήσει ομάδα;

Οι αποσπασμένοι θα έχουν δικαίωμα να προσφέρουν προπονητικές υπηρεσίες  σε Σωματείο; Πως θα ελεγχθεί από την Ομοσπονδία;

Η διαδικασία των αποσπάσεων μέχρι πέρυσι ήταν ενταγμένη στο ευρύτερο σύστημα αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Η πρόσκληση ήταν ανοιχτή για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Αν άλλαξε φέτος η διαδικασία και οι Ομοσπονδίες προτείνουν τους υποψηφίους προς απόσπαση, δεν θα έπρεπε να  απευθύνει η Ομοσπονδία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς μόνιμους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Πετοσφαίριση ώστε να εκφράσουν σχετικό ενδιαφέρον όσοι ήθελαν;

Η Γ.Γ.Α. και κυρίως ο κ. Ιούλιος Συναδινός, οι καλές προθέσεις των οποίων γίνονται βορά στα μικροπολιτικά τερτίπια των Ομοσπονδιών και των Αυλικών τους θα παραμείνουν αμέτοχοι;

Ο πολυγραφότατος περί των αποσπάσεων κ. Λεμονίδης που χλεύαζε όταν η ομοσπονδία αποσπούσε μόνο Ομοσπονδιακούς προπονητές Εθνικών ομάδων τι γνώμη έχει για τον «προστατευόμενό» του;

Αυτά προς το παρόν. Σύντομα θα επανέλθουμε με… λεπτομέρειες.